Interjvu angående folkomröstning

Idag sänder TV4 Skaraborg ett nyhetsinslag kring Miljöpartiets och Vänsterpartiets motion angående folkomröstning om Cementas kalkstensbrytning. Jag uttalar moderaternas och lagstiftarens ståndpunkt att folkomröstningar är till för frågor som ryms inom den kommunala kompetensen. Länk till nyhetsinslaget.

20130503-194533.jpg

I inslaget säger miljöpartiets representant att det är nu som Cementa lämnat in sin ansökan och att det är därför man agerat så sent. Cementa lämnade in sin ansökan i december 2012 och processen påbörjades med myndighetssamråd för ett helt år sedan.

Miljöpartiet är inte sanningsenliga. De använder folkomröstningsinstrumentet för att värva röster i opinionen.

Det är uppenbart orimligt att hinna med en folkomröstningsprocess, nu över helgen, i tid till kommunstyrelsen på måndag klockan 13.00.

Se även debatten i Skövde nyheter, idag, med miljöpartisten Sture Grönblad: Länk till Skövde nyheter.

Moderaternas avgav ett enhälligt sex-sidiga yttrande till MMD tidigare i år med synpunkter och begäran om kompletteringar. Miljö- och vänsterpartierna undvek denna möjlighet att påverka i ärendet. Istället bedriver de ett verkningslöst spel för gallerierna. Våra synpunkter beaktas däremot i processen. Vi tar det ansvar som följer av den representativa demokratin och kostnaderna för en folkomröstning använder vi hellre till skola och omsorg.

Länk till vårt yttrande .pdf

Kommentarer:

Lämna ett svar