Ungas utanförskap. M vs S

SCB:s oktobersiffror visar kraftigt fallande ungdomsarbetslöshet eftersom fler unga jobbar.

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är eniga om att bromsa den utvecklingen genom att göra det dyrare för unga att arbeta. De vill höja löneskatten för unga företagare och anställda.

De vill se straffskatt på unga jobb.

Skälet till att vi nu ser bättre arbetslöshetstal är ökad sysselsättning, det senare är det viktiga.

Unga rör sig ut ur arbetslöshet och in i jobb. Andra studerar. Allt det är gott.

En form av rörelse in i ungdomsarbetslöshet kan också vara av godo. Det är när de som varken jobbar eller utbildar sig börjar söka jobb och därmed via arbetslöshet rör sig mot jobb.

Att på detta vis flytta människor från utanförskap in i arbetssökande och vidare till jobb, är något som i förstone ökar arbetslösheten. Det kräver kraft.

Men det är i grunden något mycket gott.

Alliansen har en tid tagit mycket stryk för detta goda. Vi har klandrats till följd av grava analytiska brister – eller populism – hos oppositionen.

De har valt att kritisera arbetslöshetstalets omfattning, men blundat för dess sammansättning, dess position, dess rörelse och vad som är på ömse sidor. De missar då mycket. Med flit?

Vi har under denna tid löst riktiga problem. Å ena sidan ökar vi sysselsättningen. Å andra sidan minskar vi utanförskapet. Genom att flytta och omforma det som är däremellan: Arbetslösheten.

Vi ärvde av (s) ett land där tio länder i Europa var bättre. 10 länder hade lägre andel unga som varken jobbade eller utbildade sig. Sverige var mediokert. Vi hade högt utanförskap och det ökade. Vi blev
omkörda av länder en gång om året i snitt under socialdemokratisk regering.

Källa Eurostat

20131118-215215.jpg

Grafik NEET 2006 & 2012, sorterat på år 2006.

År 2012 var endast 5 länder i Europa bättre. Vi har passerat många i tävlingen att minska ungas utanförskap och endast ett land, Tyskland, har avancerat snabbare fram till 2012.

20131118-215541.jpg

Grafik: Ljusgul färg har de 6 länder i Europa som år 2012 hade lägst andel unga som varken jobbar eller studerar.

Vi synar socialismen med denna spurt. Just nu rör vi oss snabbast framåt i Europa.

Den minskning av ungdomsarbetslöshetstalet som de upphöjt till självändamål, den ämnar de åstadkomma genom att tömma unga ut ur arbetslösheten, åt helt fel håll: Ut ur arbetskraften.

De vill backa in i framtiden för att snygga till statistik. Vi gör Sverige bättre.

Valet är ditt.

Tidigare inlägg: OKT 2013 07Rödgrön arbetslöshet och alliansens sysselsättning

Aftonbladet: Lögn, förbannad lögn och ungdomsarbetslöshet.

Kommentarer:

Lämna ett svar