Sossarnas pensionärspopulism

2009 sänktes skatten för pensionärer med 1,8 miljarder kronor, 2010 med 3,5 miljarder kronor, 2011 med 7,5 miljarder kronor och 2013 med 1,15 miljarder kronor. 2014 med 1,15 miljarder.

Våra 5 sänkningar för pensionärer omfattar 15,1 miljarder.

Nu ska (s) sänka “pensionärsskatten” med 1,5.

Det är altså en tiondel av vad vi redan genomfört.

De gör det riktat till de rikaste pensionärerna, företrädesvis män, genom sänkt skattesats.

Vi riktar våra sänkningar till de som tjänar minst, företrädesvis kvinnor genom att höja grundavdraget.

De tänker ändra skillnaden i inkomstskatt med ca 18%

Då får en pensionär med 10,000 i pension per månad, som idag betalar 1676 kronor i inkomstskatt, sin skatt sänkt med 18% av skillnaden till en arbetares skatt på 1427.

Låt se. Det är 249 kronor. Gånger 0,18 vilket är ca 45 kronor mer per månad.

Alliansen har sänkt skatten för denne pensionär med 695 kronor sedan år 2006, så för denne pensionär med låg inkomst blir det endast 6,5% av alliansens totala sänkning som är på gång.

S ett parti för rika män?

Finansieringen av förslaget, som påstås komma från de knappa 2% som tjänar över 60.000 kr är för övrigt ren humbug. Professorn i nationalekonomi. L. Flood har nyligen visat att effekten blir drygt 2000 förlorade årsarbeten men 0 kr netto in i statskassan.

Satsningen på rika äldre män i s budget är således helt ofinansierad.

Kommentarer:

Lämna ett svar