2020 målen. Arbete, valets huvudfråga.

Alliansen har nu formulerat sitt mål: Fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Socialdemokraternas mål lyder: Lägst arbetslöshetstal i EU år 2020.

Dessa övergripande mål för valets huvudfråga är värda att studera och välja mellan eftersom de kommer ha mycket stor påverkan på den politik som förs.

Alliansens mål är formulerat i absoluta tal och det finns ett enda sätt att lösa uppgiften. Det är att få ytterligare 350 000 fler människor i jobb i detta land. Tills nu har vi fått en kvarts miljon fler i jobb, under den värsta krisen sedan depressionen. Så att vi löser detta och hur det går till är känt.

Socialdemokraternas mål är relativt i två steg. Det är formulerat relativt hur andra länder klarar sig och hur de räknar sin statistik. Det är även i sig en relation mellan två tal. Arbetslöshetstalet beräknas genom att dividera antalet arbetssökande i täljaren med antalet i arbetskraften i nämnaren.

Denna kvot vill de minska. Det finns flera sätt att göra det på. Hur de löser den uppgiften är också känt.

På senare tid, med beroendet av extremvänstern (v, mp) har det handlat om “kräv din rätt”, inte längre “gör din plikt” och man har minskat täljaren, antalet som söker jobb.

Mellan år 2000 och 2006 ökade de antalet förtidspensionärer med 150 000, något vi sedan minskade med 220 000 genom att föra dem tillbaka in i arbetskraften igen.

Allt (s) behöver göra är att föra tillbaka 220 000 människor till förtidspension och utanförskap, så har Sverige lägst arbetslöshetstal i EU genom att halvera antalet arbetssökande och flytta dem tillbaka till kategorin “Ej i arbetskraften”, där de var år 2006.

Det kommer i nästa steg innebära dramatiska skatte-/kostnadsökningar och inflationsdrivande lönestegringar vilka, trots att reallönen/köpkraften inte ökar, därefter gör slut på de mycket låga räntor vi har idag. En politik för dyrtider.

Förtidspensionärer, ej arbetande ålderspensionärer, värnpliktiga och studenter som ej söker jobb, räknas till kategorin “Ej i arbetskraften”. Sossarnas förslag handlar om att öka denna grupp, eftersom de ej ingår i beräkningen av arbetslöshetstalet och det är deras bidragslinje.

Lägg din röst på arbetslinjen istället.

20140605-082553.jpg

20140605-083207.jpg

Kommentarer:

Lämna ett svar