Asyldispenjustitieöverenskommelsen en kadmeisk seger för C och S.

För dagens besked från Centerpartiet måste man ta till mytologiska liknelser för att förstå.

Centern tar nu debatten, så som Kadmos sökte vatten.

Vad mer passande då för det dåvarande bondepartiet än grundandet av Thebe?

Kadmos, var en fenicisk prins, som fick rådet av oraklet i Delfi att hitta en ko.

När kamdos funnit kon, skulle han följa den tills den la sig ned utmattad och där grunda en stad. Thebe.

Kor vilar helst på väldränerade högt belägna platser med bra bärighet, tillgång till lä och skugga samt omgivna av öppen bördig terräng. Så man kan dra slutsatsen att oraklet både kunde sina kor och en del om stadsbyggnadskonst. Helt friktionsfri var dock inte metoden.

Centerpartiet har nu vallat sin ko, i form av politiken, till sin yttersta bristningsgräns och där den lade sig till vila fanns en överenskommelse med Socialdemokraterna Miljöpartiet och kommunisterna, förlåt, Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna, å sin sida, hoppades inte på detta. De har gjort allt de kunnat för att utforma ett så dåligt förslag som möjligt. Lagrådet rå-sågade det som det sämsta de sett.

Detta att S inte vill ha något stöd för sin politik egentligen – de nöjer sig med makten – är också förklaringen till att C trots att det tagit en evighet inte fått igenom så mycket som en bokstavs förbättring av förslaget.

Om ni undrat.

Precis som i förslaget med vinstförbud i kvinnodominerade branscher så hoppades S att illusionen av ett seriöst förslag skulle räcka för att mata Miljöpartiet och Vänsterpartiet, medan att resten skulle vara klartänkta nog att avstå.

S hoppades hela tiden på att slippa genomföra det. För socialdemokraterna vill för allt i världen inte stå upp i valrörelsen och försvara ett sanslöst dyrt tok-libertärt asylaktivistiskt jippo för sin tämligen sunda jordnära valmanskår av vanliga hederliga gråsossar, som i tilltagande utsträckning lever av en låg pension.

När så kon lagt sig ned fann Kadmos, liksom nu Centerpartiet, att en sak fattades.

Vatten.

Vatten är basalt för en stad, så som logik och förklaring är basalt för ett parti.

Kadmos skickade ut sina anhängare att säkra vatten till Thebe, så som Centerpartiet nu låter sina förtroendevalda söka efter logik och förklaring till överenskommelsen med S.

Centern tar nu debatten, så som Kadmos sökte vatten. Desperat och mycket dyrköpt.

Det har varit några ökända nu, DÖ – decemberöverenskommelsen och MÖK – migrationspolitiskaöverenskommelsen. Vi andra har lärt oss att avstå dylikt.

Denna senaste, förkortar jag ADJÖ. Som i farväl. Farväl till till förnuftet. Centern – i storstaden – har visst inte lärt sig, än.

Att låta centerns förtroendevalda förklara, och först själva försöka finna, denna “logik” för valmanskåren kommer i synnerhet i landsbygdskommuner bli oerhört kostsamt. På samma vis kommer det bli oerhört kostsamt för (S) att förklara denna galenskap i valrörelsen för sina väljare.

Måttet är rågat nu och gråsossarna stannar hemma, eller röstar på något annat i protest efter att först skällt ut första valarbetare de stöter på. Redan på 1:a maj kommer vi se att intresset och sympatierna svalnade. Symbolpolitiska plakat kommer inte kommunicera ett starkare budskap än tunna led, blott förklara dem.

Hur gick det då för Kadmos, när han sökte vatten?

Så som det kommer gå för S och C, när de tar debatten!

Han förlorade sina anhängare och fann sin “logik” till slut, men då hade Kadmos inga sympatisörer kvar att applicera det på.

Istället sådde han draktänderna han skördat från draken som vaktat vattnet.

Det är ett passande slut med denna draksådd, för som man sår får man skörda och både C och S kommer lida mycket länge av denna alltför kostbara “seger”, genom inre splittring och opinionsras.

Men kostnaden är också den draksådd som själva förslaget innebär. Att helt ignorera principen att land ska med lag byggas, krossandet av ordningen med asylprövning och den djupt inhumana hantering det innebär att hålla alla dessa unga män på halstret i ovisshet flera år till. Blir dom som utsätts för detta inte suicidala och/eller våldsamma av behandlingen är det underligt. Kadmos draksådd råkade i vart fall i luven på varandra rejält, med mycken blodspillan.

Denna blogg förutsåg att dessa slitningar man nu ser inom C och S skulle uppstå.

Läs här om hur den nya skiljelinjen i politiken skär rakt igenom både C och S och sliter dessa itu.

Där mitt emellan stad och land avgörs det. Notera hur på denna skala Partierna S, L och C klyvs och får inre slitningar. Hur den nya regeringens tyngdpunkt kommer att vara konservativ, samt hur SD hamnar längre ut, mer extremt, på skalan än tidigare höger-vänster dimension. De får karaktären att vara för kommande konservativ regering  en extrem TANh-ytter likt vänsterpartiet var en extrem v-ytter.

Så sa jag då, 9 nov -16. Det står sig. Men vi kan nog nu konstatera att L och C valt olika fot i den klyfta som öppnar sig mitt under deras väljarbas. De som inte har dessa slitningar kommer gynnas.