Om mig

Vem bloggar här?

Jag..

..är född 1973 och har två systrar.

..har gått i Frösve-, Stöpenskolan och 4-årigt maskintekniskt gymnasium på Västerhöjd.

..har under min uppväxt haft ett stort intresse för litteratur och datorer.

.. gjorde 1994/-95 min värnplikt som jägar STR plutonchef på livregementets husarer K3.

Under denna tid träffade jag min hustru, Anna Bergman, även hon förtroendevald i kommunen.

Anna är molekylärbiolog, arbetar som gymnasielärare och vi har tre barn.

Före och efter värnplikten har jag studerat juridik, ekonomi och datavetenskap på Högskolan i Skövde.

Jag äger och driver lantbruket på Stångesäter och Mölltorps gård i Säter, norr om Skövde.

Verksamheten består av: Självverksamt skogsbruk, 150 ekologiska nötkreatur på naturbetesmarker, drygt 100 dovhjortar, viltslakteri, energigrödor, uthyrning av lägenheter, samt äpple- och plommonodling.

Jag ..

..gillar att utveckla nya verksamheter och metoder.

..var först i Europa med att införa naturligt hornlösa blodslinjer – så man slipper avhorna kalvarna – av en fransk köttras, som jag sedan bland annat exporterat till Danmark. Säljer frukt och hängmörat viltkött till butiker i Skövde. Har samlat åtskilliga ton askfrö och fågelbär för skogsodlingsändamål genom att friklättra i egna frötäktsbestånd. Nu utvecklar vi ny odlingsteknik med långa sticklingar för hybridpoppel, den energigröda som producerar mest energi och binder mest koldioxid, vilket vunnit stor uppmärksamhet i Sverige.

.. har fram till 2006 haft ett flertal uppdrag för lantbrukets näringslivsorganisation LRF. Bland annat var jag ledamot av LRF ungdomen, länsförbundsstyrelsen och satte upp riksorganisationens Anti-Krångel-Kommission. Vars uppgift var att minska regelbördan för företagen.

Mycket av min arbetstid ägnas åt landskapsvård och fastighetsunderhåll, på Billingens vackra sluttningar.

2002 började jag med kommunpolitik, samt moderata jordrukarrådet.

Jag har även ägnat mig åt opinionsbildning och debatt. Se smakprov under fliken Press.

2007  blev det mera av kommunpolitik, jag valdes bland annat till ordförande för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. En post som jag strax var med och rationaliserade bort till förmån för en gemensam nämnd med tre andra kommuner. En omstrukturering som alltjämt fortgår nu som kommunalförbund. 2014 lämnade jag uppdraget som ordförande för miljönämnden Östra Skarborg.

Bland mina nuvarande uppdrag kan nämnas:

Kommunstyrelseledamot, Ledamot samhällsbygnadsberedningen, Kommunfullmäktigeledamot, Ordförande Servicenämnden, Ordförande Skaraborgs Vatten, Ledamot Skaraborgs Läns Sjukhem.

Jag  har..

..en mycket god analytisk förmåga, med ett brinnande intresse för samhället och för hur det fungerar.

..vilja att förbättra och

..en utpräglad målmedvetenhet.

Tillsammans ska vi utveckla Skövderegionen till en bra plats att bo på.

För ett skönare Skövde.

Lämna ett svar