Vår Politik

Nedan kan du läsa vad vi vill göra i Skövde. Alliansen har även ett valmanifest på nationell nivå. Det finner du här  Dessutom har Skövdemoderaterna ett mer utförligt handlingsprogram, som du finner här.

Investera för tillväxt

Att det finns gott om jobb ökar makten över våra egna liv. Därför vill vi göra offensiva investeringar i stadens utveckling genom marknadsföring, tillväxtskapande infrastruktur, nybyggnation av bostäder samt fördjupad samverkan med högskolan. Skövde ska ha Skaraborgs bästa företagsklimat. Det resulterar i attraktiva arbeten som det går att försörja sig på.

En god miljö för människan

Skövde ska vara i framkant för en bättre miljö.  Vi tar vårt ansvar för en mera hållbar värld. Vi fortsätter att satsa på kollektivtrafik, biogas och utbyggnad av fjärrvärmen.

En ljus och snygg stad

Vi vill att Skövde ska vara en snygg, ljus och trygg stad. Därför vill vi bygga ut den kommunala belysningen så att det blir tryggare och ljusare att röra sig när det är mörkt. Vi vill också ta ett krafttag och snygga till Boulognerskogen samt utöka försköningen av staden och våra yttertätorter.

Det ska löna sig att arbeta

Makten över sin försörjning är en viktig frihetsfråga för oss alla. Moderaterna i Skövde vill att medarbetarna inom kommunen ska ha möjlighet till valfri sysselsättningsgrad genom årsarbetstid. Vi stöder  regeringens politik och vill ha kvar jobbskatteavdraget som gör störst skillnad för de med lägst inkomst.

Valfrihet i omsorgen

Omsorgen i Skövde ska hålla en god kvalitet. Den som bäst avgör vad som är en god kvalitet är den som får hjälpen eller dess företrädare. Den som får ett biståndsbeslut ska själv få välja vem som utför tjänsten. Då uppstår en sund kvalitetskonkurrens. Detta oavsett om beslutet handlar om hemtjänst, äldreboende eller gruppbostad. Inom ramen för givna biståndsbeslut anser vi  att det ska vara möjligt för den enskilde att själv göra omprioriteringar så att hjälpen möter de behov som denna upplever som viktigast.

En kreativ kunskapsskola

Skolor och lärare ska utvärderas utifrån deras effekt på elevernas kunskapsutveckling. Vi vill kraftigt öka friheten för våra grundskolor att självständigt utforma sina arbetssätt. Makten över verksamhetens utformning ska öka för rektorer och lärare. Ledningsorganisationen ska förenklas och förtydligas. Bra medarbetare ska premieras i lönesättningen. För en skola med kvalitet av nationell toppklass.

Lämna ett svar