Detta vill jag

För jobben

Moderaterna är vår tids arbetarparti. 

Vi ska utveckla Skövde som centralort i en växande arbetsmarknadsregion. 

 För jobben vill jag:  

–         Att Skövde ska ha Skaraborgs bästa företagsklimat. 

–        Att vårt samarbete med företagare och arbetsgivare utvecklas, för att ge dem bra förutsättningar. 

–        Att vår framgångsrika företagspark GSP ges möjlighet att expandera. 

 

För Skolan

Vi ska skapa en skola med kvalitet av nationell toppklass. 

 För skolan vill jag: 

–          Införa kvalitetstyrning och premiera lärare som ger eleverna bättre kunskapsutveckling. 

–          Ha skolmat av hög kvalitet. 

–          Införa frivilligarbete i skolan och på fritids. 

För Miljön

Vi sätter medborgaren främst. 

Viktigast för ett gott liv är en god livsmiljö. 

För miljön vill jag: 

–          Skapa bättre belysning för trivsel och trygghet. 

–          Bygga ut fjärrvärmen 

–          Bygga ut kollektivtrafiken och skapa biodrivmedel av restprodukter. 

–         Utveckla Boulognerparken och Karstorp.

–          Försköna staden och utöka trivselåtgärder i ytterområden. 

–          Utöka gång och cykelvägnätet. 

–          Gemytlig miljö på gator och torg, med fler uteserveringar. 

10 snabba svar 

Bygga Arena del B?

Nej, inte med skattemedel.

Utveckla företagsparken?

Ja, Gothia Science Park ska utökas snabbare.

Utökat underhåll på fastigheter?

Ja.

Bygga i södra Karstorp?

Ja, enligt plan.

Bygga öster om Aspö?

Ja om en lägre byggnation med familje- och seniorbostäder. Nej till 8-våningshus.

Höja kommunalskatten?

Nej.

Cook & Chill?

Nej, mat ska lagas nära och serveras varm.

Reformera socialtjänsten?

Ja, förbättra samverkan med andra förvaltningar/instanser.

Minska upplåningen?

Ja, investeringar görs med skattemedel och vissa fastigheter säljs.

Bygga ut Stallsiken, etapp 2?

Ja

3 bra resultat, jag åstadkommit

–          Samordnat miljönämnden med tre andra kommuner, spar ett par miljoner om året. 

–          Snabbprocessat G2, Volvos nya gjuteri, som anmälningsärende, så det blev byggt.

–          Infört nya riktlinjer så att Kultomten kunde ligga kvar.. Besparing 60 miljoner. 

Lämna ett svar