Migrationen. ~En genusanalys~

Könsfördelningen i landet förändras drastiskt av migrationen. Det förstör tryggheten. Det skapar en våldsspiral. Längre ned i artikeln återkommer vi till hur det där hänger ihop. Flera saker kan noteras om migrationen till Sverige och den ökade otrygghet vi har sett i landet. Den första är att debatten i mångt och mycket förs om debattens […]

Valet till ledamöter i Barn och Utbildningsnämnden.

Ikväll har jag lämnat in en anteckning till protokollet för Alliansen efter att valet till Barn och Utbildningsnämnden fastställts. Valet förrättades efter att ett förfarande enligt Lag om Proportionellt Valsätt, LPV, åberopats. Anteckningen lyder: Protokollsanteckning för Alliansen. Vi anser att valet till ordinarie ledamöter i Barn och Utbildningsnämnden ej skett i enlighet med lag om […]

Normaliseringen av sexualbrott och orsakerna bakom deras ökning.

Nyligen släpptes delar av den Nationella Trygghets Undersökningen, NTU. Vi har ett problem. Exakt så som jag förutsåg 2016 i ett blogginlägg här, så har sexualbrotten ökat dramatiskt. Emellertid anför kriminologer vid BRÅ som gör studien alltjämt ökad anmälningsbenägenhet som förklaringsgrund till den ökade självrapporteringen av brott i NTU. Detta svepskäl, är nu liksom tidigare […]

Regeringsbildningen. C, L, Mp och helvetesgapet.

Nu under Centerledarens sonderingsvecka är ett av alternativen som diskuteras en minoritetsregering av C, L och Mp. Förutom att dessa partier både står längre från varandra och har färre mandat än den regering som nyss röstats bort och därmed kan förmodas bli än mer handlingsförlamad och få än större inre slitningar än föregående så finns […]

Om politikers arvoden i Skövde kommun.

Arvodesnivåer för kommunpolitiken har nu fastställts, per proxy. Enär riksdagens arvodesnivåer brukar fastslås såhär års, nu till 66900 kr och förändringen av kommunala arvoden i vårt fall har koppling till dessas ökning med 2,3% mellan åren 2018 och 2019. Då kommer tidningars bevakning av detta i kölvattnet och på förekommen anledning skriver jag därför detta. […]

Riksdagens nya tyngdpunkt är: Höger-konservativ.

Efter valet har parterna vunnit förtroende mätt i mandat, detta förtroende är en skalär, som enkom har en storlek. Men partier har inte enkom ett förtroende utan även en politisk riktning. Därmed är partiers politiska kraft i riksdagen att betrakta som en vektor, med både storlek och riktning. Krafter som drar åt olika håll beroende […]

En skatt är en skatt, även om Fridolin så kallar det för katt.

Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson har nyligen, i dagens industri, återlanserat tanken på en skatt för parkering vid arbetsplatser och vid externa köpcentra, syftet med pålagan är styrande inte finansierande och ska motverka användande av bilar. cyklar var bättre och lådcyklar när man storhandlar. Det har väckt raseri. I ett försök att krishantera har Miljöpartiets språkrör gått […]

Skövdeandan och gondoler.

Får jag, i en ambition av tillmötesgående och kompromissvilja, föreslå att vi återupprättar Skövdeandan och bygger en telemix istället? På kommunalråden Tord Gustafsson (M) och Åke Jönsson (S) tid föreslog jag, med viss humoristisk underton, i SLA att en funikulär kunde införskaffas till Billingebacken, som en symbol för Skövdeandan. En vagn i denna bergbana skulle […]